Fremont Micro Devices

Fremont Micro Devices е производител на полупроводникови и интегрални схеми. Компанията бързо се превръща в лидер в производството на енергозависими памети, високо ефективни решения за токозахранване и цифрови потенциометри.

Патентованата от FMD UltraEE™ EEPROM технология предоставя най-доброто взаимоотношение цена – представяне при паметите с ниска плътност в индустрията. Очаква се в най-близко бъдеще фирмата да се превърне в доминиращ доставчик на EEPROM. Предлагаме продукти с плътност между 2k и 512 kbit, както и други ASIC продукти.

 

Виж сайта