Компенсация на реактивна мощност
 • http://famousconnections.eu/wp-content/uploads/2013/06/PFC-Product-Profile-2013.pdf
 • http://famousconnections.eu/wp-content/uploads/2013/06/PFC-Shortform-2013.pdf

Компенсация на реактивна мощност

Постоянно нарастващите нужди от електрически мощности и осъзнаването на ползите от енергоспестяването са изключително актуални в днешно време. Освен това се увеличава и необходимостта от високо качество на енергията, а компенсацията на реактивна мощност (PFC) и филтрирането на хармоници ще бъдат все по-широко внедрявани. Повишаването на качеството на мощността, чрез подобряването на фактора на мощността, понижава разходите и осигурява бърза възвръщаемост на инвестициите. В енергоразпределението в мрежите с ниско и средно напрежение, компенсацията на реактивна мощност се концентрира върху потока на мощност (cos ϕ) и оптимизацията на стабилността на напрежението.

Ключовите компоненти от серията PQS на Epcos покриват цялата гама продукти, които са нужни за успешното коригиране на фактора на мощност. Всички части са създадени, за да бъдат напълно съвместими една с друга. С уникалната си гама, Epcos не е просто производител на продукти – Power Quality Solutions е стратегия, която е разработена да задоволи нуждите от цели решения, а не от отделни компоненти.

КОНДЕНЗАТОРНИ БАТЕРИИ

 • PhaseCap Premium – За сурови условия с тежки хармонични натоварвания; Сух инертен газ; Концентрични намотки; Тройна система за сигурност; Без нужда от поддръжка; Ниски разходи за монтаж; От 230 до 800 VAC; От 5 до 33 kvar
 • PhaseCap Compact – За сурови условия с тежки хармонични натоварвания; Полусуха биоразградима смола; Концентрични намотки; Двойна система за сигурност; Много дълъг живот; Без нужда от поддръжка; От 230 до 1000 VAC; От 5 до 37.1 kvar
 • PhaseCap HD – Висока плътност; Сух инертен газ; Подредени намотки; Ниски загуби; Без нужда от поддръжка; От 400 до 525 VAC; От 40 до 60 kvar
 • PhiCap – Нискобюджетно решение; Полусуха биоразградима смола; Подредени намотки; Лесен монтаж; Компактност и ниско тегло; Без нужда от поддръжка; От 230 до 525 VAC; От 0.5 до 30 kvar
 • PoleCap – За приложения с висока концентрация на прах и влага; Сух инертен газ; Подредени/концентрични намотки; От 400 до 525 VAC; От 0.5 до 30 kvar
 • MKV – За приложения с висока температура и концентрация на хармоници (От -40 до +70 °C); Импрегнант – масло; Подредени намотки; Максимална устойчивост при пулсов ток; Терминали със защита от удари; От 400 до 800 VAC; От 4.2 до 30 kvar; От -40 до +70 °C

КЛЮЧОВИ КОМПОНЕНТИ

 • Регулатори на фактора на мощност (cos ϕ) – Включват и изключват отделните кондензаторни батерии в Комплектните кондензаторни уредби (ККУ); Интелигентни и лесни за опериране
 • Измерващ интерфейс – Показва и съхранява голям брой ключови параметри, разкривайки всички вредни явления в мрежата
 • Уред за анализ на мрежата – Показва и съхранява електрическите параметри в мрежите с ниско напрежение
 • Контактори за кондензаторни батерии – Подпомагат избягването на пикови стойности в тока при включването на кондензаторните батерии
 • Тиристорни модули за динамична компенсация на реактивната мощност – Оптимизират фактора на мощност (cos ϕ) и понижават нивото на хармоници в мрежата
 • Реактори – Антирезонансен филтър за хармоници; Разряден реактор – За избягване на резонанси

АКСЕСОАРИ

Виж сайта