Panasonic Electric Works

Panasonic Electric Works Europe AG e европейската централа на звеното на Panasonic за индустриални уреди с широка продуктова гама от продукти за автоматиката и електронни и електромеханични компоненти. Компанията работи продължително съвместно с клиентите си, което е довело до разработването на нови поколения продукти. Основната производствена база, намираща се в Германия, както и централният европейски склад на Panasonic, допринасят за гъвкавите срокове за производство и доставка.

Продуктите на Panasonic от сферата на автоматиката включват програмируеми логически контролери, визуализация на процесите и IT технологии, и софтуер за програмиране и параметризация. Тези системи се допълват от решения за контрол на движението, сензори, машинно зрение и системи за лазерно маркиране, четци за кодове и други компоненти за автоматизация на производството.

Основните пазари за електронните и електромеханичните компоненти на Panasonic включват автомобилната индустрия, строителната и производствената автоматизация, системите за измерване и сигурност, фотоволтаиците и технологиите за възобновима енергия.

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ РЕЛЕТА

 • Сигнални релета
 • Мощни релета
 • Високочестотни релета
 • Автомобилни релета
 • Предпазващи релета

PHOTOMOS РЕЛЕТА

 • Еднополюсни отворени
 • Еднополюсни затворени
 • Двуполюсни отворени
 • Двуполюсни затворени
 • Мултиканални четириполюсни отворени
 • APV MOSFET драйвер за фотоволтаици
 • PhotoMOS за автомобили

ПОЛУПРОВОДНИКОВИ РЕЛЕТА

 • Фототриачни куплери
 • DIP
 • SIL
Виж сайта