За нас

Създадена през 2010г., фирма Феймъс Кънекшънс специализира в дистрибуцията на електронни и елетротехнически компоненти. Основна цел на фирмата е предлагане на качествени и иновативни продукти от доказани производители с цел задоволяване нуждите на своите клиенти и подпомагането им с конкурентни цени, гъвкави логистични решения и технически съвети. Основният ни приоритет е съвместната работа с нашите клиенти, за да отговорим напълно на изискванията им, в същото време спестявайки им разходи и допринасяйки за осъществяването на проектите им точно и навреме. Именно поради тази причина сме подбрали широк набор от производители, които са способни да съдействат за изпълнението на всички тези условия.


Бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014 – 2020

Бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014 – 2020

ISO 9001Go Green