Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014 – 2020

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-7586 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, Цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Бенефициент: “Феймъс Кънекшънс“ ООД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 30.09.2020 г. Край: 30.12.2020 г.


Изпрати запитване

    captcha