Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014 – 2020

Проект и главна цел:BG16RFOP002-2.089-2393-C01 “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” Цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Бенефициент: “Феймъс Кънекшънс“ ООД
Обща стойност: 50 000 лв европейско финансиране
Начало: 13.09.2021 г. Край: 13.12.2021 г.


Изпрати запитване

    captcha