Компенсация на реактивна мощност

КОНДЕНЗАТОРНИ БАТЕРИИ

 • PhaseCap Premium – За сурови условия с тежки хармонични натоварвания; Сух инертен газ; Концентрични намотки; Тройна система за сигурност; Без нужда от поддръжка; Ниски разходи за монтаж; От 230 до 800 VAC; От 5 до 33 kvar
 • PhaseCap Compact – За сурови условия с тежки хармонични натоварвания; Полусуха биоразградима смола; Концентрични намотки; Двойна система за сигурност; Много дълъг живот; Без нужда от поддръжка; От 230 до 1000 VAC; От 5 до 37.1 kvar
 • PhaseCap HD – Висока плътност; Сух инертен газ; Подредени намотки; Ниски загуби; Без нужда от поддръжка; От 400 до 525 VAC; От 40 до 60 kvar
 • PhiCap – Нискобюджетно решение; Полусуха биоразградима смола; Подредени намотки; Лесен монтаж; Компактност и ниско тегло; Без нужда от поддръжка; От 230 до 525 VAC; От 0.5 до 30 kvar
 • PoleCap – За приложения с висока концентрация на прах и влага; Сух инертен газ; Подредени/концентрични намотки; От 400 до 525 VAC; От 0.5 до 30 kvar
 • PhaseCap Energy – Нова генергация от сериата PhaseCap; от 230 до 690 V AC; 5 до 33 kvar; живот на батерията до 200 000 часа; висока дългострочна стабилност (150% по-добра от други серии); повишен пусков ток (до 500 IR)

КЛЮЧОВИ КОМПОНЕНТИ

 • Регулатори на фактора на мощност (cos ϕ) – Включват и изключват отделните кондензаторни батерии в Комплектните кондензаторни уредби (ККУ); Интелигентни и лесни за опериране
 • Измерващ интерфейс – Показва и съхранява голям брой ключови параметри, разкривайки всички вредни явления в мрежата
 • Уред за анализ на мрежата – Показва и съхранява електрическите параметри в мрежите с ниско напрежение
 • Контактори за кондензаторни батерии – Подпомагат избягването на пикови стойности в тока при включването на кондензаторните батерии
 • Тиристорни модули за динамична компенсация на реактивната мощност – Оптимизират фактора на мощност (cos ϕ) и понижават нивото на хармоници в мрежата
 • Реактори – Антирезонансен филтър за хармоници; Разряден реактор – За избягване на резонанси
Виж сайта