CeraCharge: Първите в света SMD батерии със заряд в твърдо състояние

  • Компактен размер EIA 1812
  • Широк температурен обхват от -20º С до +80° С
  • До 1000 цикъла на зареждане

TDK Corporation представя CeraCharge™ – първата в света зареждаема SMD батерия със заряд в твърдо състояние. В зависимост от изискванията, броят цикли на разреждане/зареждане на батерията могат да бъдат от няколко стотин до 1000. С компактните си размери EIA 1812 (4.5 x 3.2 x 1.1 mm) предлага електрически заряд от 100 µAh при електрическо напрежение от 1.4 V. Тази батерия е в състояние да осигури електрически ток от няколко mA за кратки периоди от време. Благодарение на SMD технологията, поставянето на батерията е лесно и може да се приложи техника на повторно запояване, което от своя страна намалява разходите за производство на крайния продукт.

За разлика от обикновените батерии, CeroCharge е зареждаема батерия със заряд в твърдо състояние без течни електролити. Батерията се базира на многопластова технология, подобна на тази при многопластовите керамични кондензатори. Това означава, че относително високата енергийна плътност и малки размери са комбинирани със сигурността и големия производствен обем на многопластовите керамични компоненти. В допълнение, използването на твърди керамични елементи като електролити, премахва риска от пожар, експлозии или изтичане на течни електролити.

За да бъдат увеличени елекрическият заряд и напрежението, неопределн брой индивидуални CeraCharge батерии могат да бъдат свързани последователно или паралелно. Това отваря широк спектър от възможни приложения, в частност в сферата на IoT. Такива биха могли да бъдат часовници за реално време, Bluetooth трансмитери или системи за възобновяема енергия.

Основни приложения

  • IoT технологии, часовници за реално време, Bluetooth трансмитери и системи за възобновяема енергия.

Основни характеристики и преимущества

  • Компактен SMD дизайн с EIA 1812 размер
  • Удобен монтаж чрез техники на повторно запояване
  • Твърдите керамични електролити премахват риска от пожар, експлозии или изтичане на течни електролити.

Изпрати запитване

    captcha